Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. apríla 2022

Drahé deti, kráčate v ústrety budúcnosti veľkej duchovnej skazenosti. Hlad po moci spôsobí, že povstane nový Judáš (?!?) a veľká bude bolesť pre mužov a ženy viery. Nežite ďaleko od Môjho Ježiša. On je vaše všetko a len v Ňom je vaša spása. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza.

Na kolenách sa modlite. Ľudstvo je duchovne slepé, pretože sa ľudia odvrátili od Stvoriteľa. Nezabúdajte: vo všetkom Boh na prvom mieste. Vo vašich skutkoch bývajte úprimní a uvidíte konať mocnú Božiu Ruku. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

 

Súvisiace?

Pedro Régis – Petrov kľúč bude prechádzať z ruky do ruky

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love