Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. apríla 2022

Drahé deti, odvahu! Nie ste samé. Môj Ježiš vás miluje a kráča s vami. Nestrácajte svoju nádej! Keď sa všetko bude zdať byť stratené, víťazstvo Božie príde pre spravodlivých. Ľudstvo sa ťahá po ceste sebazničenia, ktoré pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Modlite sa. Len mocou modlitby môžete prispieť k definitívnemu víťazstvu Môjho Nepoškvrneného Srdca. Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Počúvajte Ma. Nechcem vám prikazovať, ale čo vám hovorím musíte brať vážne.

Zlé srdce bude konať a z jeho pier prídu slová smrti. Na kolenách sa modlite. Nebuďte ustarostení. Nech sa stane čokoľvek, neustupujte. Milujem vás akí ste a chcem vás vidieť šťastnými už tu na Zemi a neskôr so Mnou v Nebi. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

 

Súvisiace:

Pedro Régis – Majte odvahu, vieru a nádej!

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love