Spread the love

Profesor Abraham van Helsing ide so svätou Eucharistiou proti mocnému Drakulovi…

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 7. apríla 2022

Drahé deti, žiadam vás, aby ste zachovávali horieť plameň svojej viery. Viera je svetlom, ktoré osvetľuje vašu cestu v týchto časoch duchovnej temnoty. Verte v Ježiša. V Ňom je skutočné oslobodenie a spása. Kráčate v ústrety budúcnosti, kde bude iba pár ľudí s odvahou Petra, no mnohí s odvahou Judáša.

Buďte mužmi a ženami modlitby. Milujte a bráňte Pravdu. Ježiša vyhľadávajte skrze sviatosť zmierenia. Ajhľa, čas milosti pre vaše životy. Nezabúdajte: vaše víťazstvo je v Eucharistii. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love