Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. apríla 2022

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Počúvajte Ma. Nedostatok zápalu pre posvätné povedie mnohé duše do zatratenia. Všade uvidíte hrôzy. Veľké stroskotanie vo viere povedie mnohých vysvätených ľudí (t.j. kňazov) preč od Pravdy. Modlite sa. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Dajte zo seba to najlepšie do úlohy, ktorou vás Pán poveril. Nevyhľadávajte slávy sveta. Všetko v tomto svete pominie, ale Milosť Božia bude večná.

O svoj duchovný život sa starajte, aby ste boli veľkými v Očiach Božích. Majte odvahu vieru a nádej. Nech sa stane čokoľvek, neustupujte. Vo všetkom, Boh na prvom mieste. Každého z vás poznám po mene a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love