Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 13. januára 2018

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka. Prišla som z Neba, aby som vás povolala k vernosti Môjmu Synovi Ježišovi a pravému magistériu Jeho Cirkvi. Na kolenách sa modlite. Príde deň, kedy nepriatelia Boha budú presadzovať stiahnutie mnohých vyjadrení vzťahujúcich sa na katolícku vieru, aby tak potešili nepriateľov. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Od Pravdy nevybočujte. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte pevne stáť v obrane Pravdy. Každého z vás poznám po mene a bude sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi.

Buďte verní. Neustupujte čeliac ťažkostiam. Silu vyhľadávajte v slovách Môjho Ježiša a v Eucharistii. Vpred bez strachu! Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love