Spread the love

 

10.11. 2022

Drahé deti, som vaša Matka a budem sa za vás modliť k môjmu Ježišovi. Môj Pán vyslobodí svoj ľud. Odvahu! Bez kríža niet víťazstva. Milujte pravdu a budete veľkí vo viere. Nežite nehybne v hriechu. Robte pokánie a vráťte sa k Tomu, ktorý je vaša jediná cesta, pravda a život. Ľudstvo kráča k duchovnej priepasti. Dávajte pozor! Patríte Pánovi a jedine Jeho musíte nasledovať a jedine Jemu musíte slúžiť. Čakajú vás ešte dlhé roky ťažkých skúšok. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem po ceste svätosti. Príde deň, keď obrancovia pravdy budú piť trpký pohár opustenosti, ale neustúpia. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezažije ťarchu porážky. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love