Spread the love

Conqustadori

Z denníčka Marie-Julie, 25. októbra 1881

Diabol škrieka na sv. Michala:

„Zaútočím na Cirkev, zničím Cirkev, budem vládnuť nad ľuďmi, zlikvidujem ich srdcia, čo bude veľkým oslabením ich viery. Bude veľkej zrady. Ja sa na čas stanem pánom všetkých vecí, všetko zjednotím do svojej ríše!“

V ten samý deň nás sv. Michal varoval pred nebezpečenstvom a uistil nás o pomoci:

„Nikdy nebolo času ako je tento. Musíme byť pozorní a pripraviť sa na to, aby sme neboli prekvapení… Všetci démoni sa znovu zhromaždia (aby škodili). Mnohí vo ľudských podobách.“

 

Z denníčka Marie-Julie, 24. septembra 1903

Úder nebeskej spravodlivosti bude hrozný, ale bude taktiež symbolom nádeje. Tu je, čo Svätá Panna povedala:

„Prichádzam do tohto času, ktorý práve prebieha: času mučeníctva pre mojich vyvolených a času zjavnej radosti pre našich nepriateľov, veľmi smutnej radosti, veľmi previnilej spokojnosti, veľmi slepej nádeje.

Vo svojom čase sa radujú, vo svojom čase triumfujú. Muselo sa tak stať, že tieto časy pre nich prišli, že pred Nebeskou vládou nastala najprv vláda pekelná.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love