Spread the love

 

Tak ako každý rok počas adventného obdobia, prichádza Nadácia Slovakia Christiana aj teraz s ponukou svojho kalendára, nazvaného Rok s Máriou.

Ako napovedá už jeho názov, nejde len o obyčajné zhrnutie dátumov a sekulárnych mien, ale aj o návod, ako vďaka textom, ktoré sprevádzajú jednotlivé mesiace naplniť každý deň v domácnostiach veriacich katolíkov úctou k Panne Márii,..

Celý článok „Rok s Máriou – kalendár, s ktorým môžete prežiť každý deň v roku s vierou a nádejousi môžete prečítať na stránke Christianitas.sk 


Spread the love