Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. decembra 2008

Drahí synovia a dcéry, príde deň, kedy bude (vo svete) len pár mužov a žien viery. Cirkev bude bez Petra a mnohí budú nasledovať len svoje vlastné myšlienky (/presvedčenia). Málo bude volaní ku kňazstvu a bolestivý bude súd pre Cirkev.  Všade budú opovrhovať posvätným a mnoho duší bude chladných a bez Boha. Trpím kvôli tomu čo vás očakáva. Milujem vás a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Prijmite Moje napomínania. Nedovoľte diablovi, aby vás odviedol od Pravdy. Odvahu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Bude tak málo viery, že by sa vošla pod hrušku, ale obnoví sa.

-proroctvo, neznámy autor-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love