Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 19. augusta 2018

Drahé deti, ťažké časy nastanú pre tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Na kolenách sa modlite. Milujte a bráňte Pravdu. Ceňte si prítomnosť Môjho Ježiša vo vašom prostriedku. Vyhľadávajte Eucharistiu a počúvajte s poslušnosťou Jeho Evanjelium. Príde deň, kedy budete hľadať vzácnu potravu, no nenájdete ju. Bude to čas veľkého prenasledovania Cirkvi Môjho Ježiša. Perverzní ľudia budú konať a nastražia pascu, aby zničili Posvätné a bolesť bude veľká pre veriacich.

Mnohí zaprú prítomnosť Môjho Ježiša v Eucharistii a prijímajúc falošné učenia, budú tvrdiť, že Ježišova prítomnosť je len symbolická. Zmätok sa rozšíri a mnohí stratia vieru. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Dôverujte moci Božej. Nikdy vás neopustí. On privedie veľkého muža viery a lásky k Pravde, ktorý bude brániť Cirkev a Jeho pravé učenie.

Po všetkej bolesti príde víťazstvo. Vpred bez strachu! Zostávajte na ceste, ktorú vám ukazujem. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Prichádzam z Neba, aby som vás priviedla do Neba. Počúvajte Ma. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love