Spread the love

Propotratárski aktivisti

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 31. júla 2022

Drahé deti, ste jedno po druhom milované Otcom, v Synovi, skrze Ducha Svätého. Buďte spravodliví. Dajte zo seba to najlepšie v poslaní, ktoré vám Pán zveril, a budete bohato odmenení. Nechcem vás nútiť, lebo máte slobodu. Prineste moje výzvy všetkým, ktorí sú ďaleko od Pána. On vás miluje  a čaká vás s otvorenou náručou. Som vaša Matka a milujem vás. Nestrácajte nádej. Kto je s Pánom, nikdy nezažije ťarchu porážky. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je čas milosti.

Príde deň, keď mnohí budú ľutovať život bez Božej milosti, ale bude už neskoro. Pred krížom sa veľa modlite. Cirkev môjho Ježiša bude prenasledovaná a odvedená na Kalváriu. Mnohí verní služobníci budú vyhodení a iní umlčaní. Po všetkom súžení však bude nasledovať Božie víťazstvo a spravodliví zažijú veľkú radosť. Neustupujte! Bez kríža niet víťazstva. Vpred! Budem sa za vás prosiť môjho Ježiša. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter

 


Spread the love