Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 29. septembra 1878

Svätý Michal Archanjel:

Úbohé Francúzsko, pozri na môj horiaci meč. Je to dvojité železo, nabrúsený je na všetkých štyroch stranách. Netrasieš sa (pred)… týmito ostrými hranami, týmto ohnivým mečom?Ale Francúzsko je nemé. Stalo sa hluchým ku žalostným slovám, ktoré sú mu adresované. Nemá už viac chápania zla, hriechu a odplaty, pretože tie dni a noci udrú na jeho ohavnosti a viera, že bude zachránené mocou tých nešťastných zradných vrahov (slobodomurárov?), ktorí mučili, trhali, prehrali (je márna)… To sú tí, ktorí nesú desivý roh obsahujúci všetko najpekelnejšie od satana.

Boh vyčká času, ktorý ustanovil. Vtedy – nebude to dlho trvať – všetko bude učinené bez francúzskeho ľudu, ktorý uzná Boha a navráti sa do lepších vôd. Bude to strašná doba, akú Zem nikdy pred tým nezažila; žiadne oko, žiaden živý ani mŕtvy nevidel, čo je ustanovené pre tuto nadchádzajúcu dobu; žiaden (podobný) trest, žiaden hnev nebude opäť možné vidieť, ako je ten ustanovený pre Božie deti žijúce v tejto dobe urážok a útokov. Trest bude videný očami detí Božích, ktoré však nebudú trpieť strašnej odplaty; bude videný tými, ktorí to musia vydržať, ale videný bude len krátko (alebo na krátky čas).

Ich oči uvidia takú bolesť, že by si želali, aby boli radšej zavreté a nikdy viac sa neotvárali. Och! Keby bezbožní vedeli dobre preniknúť do Spravodlivosti neúprosného Sudcu (Boha), triasli by sa, stonali by od strachu a hrôzy. Vy (však), ktorí to uvidíte, nebojte sa, pretože vám je dané vidieť, čo storočia pred vami nebolo videné. Pamätajte na prisľúbenia milosrdného Vykupiteľa. Hovorím vám rázne a milujúco, aby ste mali nádej v milosrdenstvo Božie.

Hodina Božia nie je ďaleko a tento hlboký teror musí byť udelený, aby priniesol triumf úbohého Francúzska. Pretože ono (samo) nemôže zvíťaziť, je to nemožné; tento triumf nemôže prísť pred tým ako Spravodlivosť Božia dopadne na túto skazenú zem, skorumpovanú a nakazenú všetkými druhmi zločinov.

Chcem vám povedať tajomstvo: od ľudí neočakávajte nič, absolútne nič. Aby bol znovudosadený Kráľ vybraný a predurčený Bohom (Veľký katolícky kráľ), je nevyhnutné, aby tí, ktorí sú v súčasnej dobe (u moci) boli zmietnutí, pretože toho-hoden Kráľ, tento muž Boží, nemôže sedieť na mieste pokryteckého kráľa (francúzskeho prezidenta?)… Jed zostáva na tróne a musí byť vyčistený, pretože bude ďalšieho svätého (kráľa) Ľudovíta, ktorý sa posadí na voňavú ľaliu.

+++

Tak ako Dobšinský zbieral rozprávky, tak istý pán menom Yves Dupont zbieral proroctvá spísané rôznymi katolíckymi svätcami. Tie potom vydal v knihe s jednoduchým názvom „Catholic Prophecy.“ Tieto rôzne proroctvá z rôznych dôb a od rôznych autorov sú mimoriadne zaujímavé v tom, že akoby hovorili jeden a ten istý príbeh, vždy len z trošku iného uhlu pohľadu.

Avšak podstata je VŽDY tá istá: pre hriechy ľudstva – laikov, ale aj kňazov – strestá Boh ľudí dvoma strašnými spôsobmi – nukleárnou vojnou a troma dňami temnoty.

 

A) Toto „Obdobie trestu“ má začať ničivou občianskou vojnou vo Francúzsku, kedy „bude horieť celý Paríž,“ ale aj ďalšie miesta po krajine.

O pár mesiacov na to vypuknú ešte väčšie nepokoje v Ríme, davy začnú prenasledovať a zabíjať kňazov, ako aj ďalších predstaviteľov cirkvi, a „pápež utečie z Ríma.“

Práve v období nepokojov v Ríme má Boh ukázať posledné veľké varovanie, aby sa ľudia obrátili, kým je čas – výnimočne jasnú kométu, ktorej úlomky dopadnú na zem a spôsobia masívne prílivové vlny.

 

B) Občianske vojny budú dlho pripravovanou podvratnou akciou ruských vojenských zložiek – keď bude situácia vo Francúzsku a Taliansku najhoršia, ruské vojská najprv zaútočia na Turecko. Táto udalosť bude v budúcnosti považovaná za začiatok 3. svetovej vojny.

Vrchol však nastane až o čosi neskôr, keď Rusi spolu s moslimskými národmi podniknú inváziu do Európy a ich spojenci Číňania sa vylodia na západnom pobreží USA.

 

C)Nukleárna vojna bude prvým Božím trestom, no príde ešte druhý – Tri dni temnoty. Tie definitívne pomôžu Božiemu ľudu poraziť tri tyranské mocnosti z Východu a zvyšky obyvateľov z Ruska, Číny, moslimských národov, ba aj Izraela sa dajú na katolícku vieru a uznajú nového pápeža za jediného zástupcu Boha na zemi. (O tzv. Troch dňoch temnoty viac  tu: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2019/08/29/tri-dni-temnoty-vymysel-alebo-skutocne-proroctvo/)

 

D) Podľa blahoslaveného Holzhausera má takto skončiť „naša doba“ – piate obdobie Cirkvi– a začať má nové, šieste obdobie. Bude to doba, kedy sa celý svet obráti ku Kristovi skrze jedinú pravú Rímskokatolícku cirkev a svetu budú vládnuť dvaja svätci z Francúzska – „Veľký katolícky kráľ“ a „Anjelsky pápež.“

Toto obdobie však bude trvať len do sto rokov, potom nadíde siedma doba – obdobie totálneho úpadku viery, horšieho ako je dnes. V siedmej dobe sa vlády nad svetom zmocní biblický Antikrist a po 3 a pol roku nevídanej tyranie bude porazený Druhým príchodom Pána Ježiša Krista.

Amen!

Obr.: Súčasnosť – Nepokoje a vojna – Pápež uteká z Ríma – Zjavenie nového pápeža a Veľkého kráľa – 3 dni temnoty– Doba mieru –  Zjavenie Antikrista

P.S.: Najúčinnejšou duchovnou zbraňou je modlitba sv. ruženca. Panna Mária sľúbila špeciálnu ochranu a starostlivosť o tých, ktorí sa jej ruženec modlia.

 

 

 


Spread the love