Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. augusta 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Veľké ponaučenia z minulosti budú opustené a to, čo je falošné, bude prijaté ako pravda. Toto je čas bolestí pre veriacich mužov a ženy. Nedovoľte diablovi zvíťaziť. V Bohu niet polopravdy. Ohlasujte Ježiša a jeho Evanjelium tým, ktorí žijú v duchovnej slepote. Mlčanie spravodlivých posilňuje Božích nepriateľov. 

Nech sa stane čokoľvek, zostaňte v pravde. Počúvajte učenie pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša a odvráťte sa od novostí diabla. Ste Pánovi a iba Jeho musíte nasledovať a jedine Jemu musíte slúžiť. Odvahu! Nebo musí byť vždy vaším cieľom. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love