Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 6. augusta 2022

Drahé deti, odvráťte sa od hriechu a žite podľa Pánovej vôle. Neodvracajte sa od Božieho Svetla. Nepriatelia budú konať, aby vás odvrátili od pravdy. Buďte opatrní! Keď ste ďaleko od modlitby, stávate sa znovu diablovým terčom. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Pristúpte k spovednici a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša. Vaše víťazstvo je v Eucharistii. Vážte si Božie poklady, ktoré sú vo vás. Nestrácajte nádej! Prídu ťažké časy a veriacich mužov a ženy čaká veľké utrpenie. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. augusta 2022

Drahé deti, nehľadajte slávu tohto sveta. Všetko pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná! Nedovoľte diablovi, aby vás zotročil a vzdialil vás od môjho Syna Ježiša. Buďte poslušní môjmu volaniu. Pozorne počúvajte, čo vám hovorím, a budete veľkí vo viere. Otvorte svoje srdcia a prijmite Božiu vôľu pre svoje životy. Zohnite kolená v modlitbe za Cirkev môjho Ježiša! Nepriatelia Boha budú konať a spôsobia veľké rozdelenie medzi mojimi úbohými deťmi. Neodbočujte od pravdy. Toto je ten správny čas na váš návrat. Nezabudnite: Spravodlivý Sudca bude od vás žiadať, aby ste sa zodpovedali za všetko, čo v tomto živote robíte. Buďte mužmi a ženami viery. Tí, ktorí zostanú verní až do konca, budú spasení. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Preklad: o. Peter


Spread the love