Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. Februára 2008

Drahí synovia a dcéry, kráľovstvo (Cirkev) sa rozdelí a iné kráľovstvo povstane a spôsobí veľký zmätok. Kráľ (pápež) bude odňatý zo svojho tróna a Boží ľud utrpí (porážku). Ja som vaša Mama a chcem vám povedať, že toto sú pre ľudstvo rozhodujúce chvíle. Cirkev Môjho Ježiša bude trpieť veľkú zradu. Buďte pozorní a neprestávajte sa modliť. Otvorte svoje srdcia. Prijímajte  Pána a silu vyhľadávajte v Eucharistii.

Ste dôležití na realizáciu Mojich plánov. Buďte silní a pevní vo viere. Po skúškach príde k vám Pán s veľkým víťazstvom. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love