Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. mája 2021

Drahé deti, nezapierajte svoju vieru. Ste z Pána a Jeho jediného musíte nasledovať a slúžiť Mu. Nepriatelia Boha budú konať, aby vás odviedli od pravej Cirkvi Môjho Ježiša. Nech sa stane čokoľvek, nezabúdajte: jediná a skutočná Cirkev Môjho Ježiša je Katolícka cirkev. Babylon  presadzovaný falošnými pastiermi spôsobí zmätok a rozdelenie, ale tí, ktorí zostanú verní pravej Cirkvi, budú Otcom prehlásení za blahoslavených. Prijímajte Evanjelium Môjho Ježiša. Silu vyhľadávajte v modlitbe a v Eucharistii. Pre spravodlivých príde Víťazstvo Božie. Vpred bez strachu!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love