Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 27. júna 2023

Drahé deti, na kolenách sa modlite. Žijete v časoch horších ak boli časy potopy a nastala chvíľa vášho návratu. Cirkev Môjho Ježiša kráča na kalváriu, ale po všetkej bolesti príde zmŕtvychvstanie. Niet víťazstva bez kríža. Ľudským očiam sa všetko zdá byť stratené, ale verte že Boh má všetko pod kontrolou a víťazstvo pre spravodlivých príde.

Stále máte pred sebou dlhé roky ťažkých skúšok, ale neustupujte. Môj Pán vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Odvahu! Budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.


Spread the love