Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 22. júna 2023

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to čo na vás prichádza. Modlite sa za Cirkev Môjho Ježiša. Bude prenasledovaná a vysvätené osoby budú niesť ťažký kríž. Nepriatelia budú ruka v ruke prenasledovať a vyháňať tých, ktorí milujú a bránia Pravdu. Neustupujte. Ktokoľvek je s Pánom nikdy nezakúsi váhu porážky. Vy, ktorí Ma počúvate: nestojte so založenými rukami. Veľa sa modlite pod krížom. Božie víťazstvo príde pre spravodlivých. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

 

 


Spread the love