Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 15. októbra 2019

Drahé deti, hľa, toto je čas bolesti pre spravodlivých. Príde deň, kedy budú vysvätené osoby prenasledované a vyhodené von. Pravda bude prítomná iba na niekoľkých miestach a Moje úbohé deti budú piť z trpkého kalicha utrpenia. Dajte do misie, ktorou vás Pán poveril, to najlepšie zo seba. Buďte poslušní a neste všade  svedectvo, že (hoci) ste vo svete, nie ste zo sveta. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla.

Nedovoľte nepriateľom zvíťaziť. Všetkým ohlasujte pravdu. Môj Ježiš bude s vami. Neustupujte. Cirkev Môjho Ježiša kráča na kalváriu. Bude to čas bolesti pre tých, ktorí milujú pravdu. Dajte mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste dobra  a svätosti. Vpred. Niet víťazstva bez kríža. V tento čas udeľujem zvláštny dážď milostí, (ktorý) padá z Neba na vás. Odvahu. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love