Spread the love

(obr.: Patrik Vrbovský)

Panna Mária ružencová Edsonovi Glauberovi, 8. augusta 2020

Pokoj do vašich sŕdc!

Môj synu, volám vás k Bohu a (vôbec) nie som vypočutá. Mnohé z mojich detí zostávajú hluché k mojim volaniam a majú srdce, ktoré je zatvrdnuté môjmu hlasu a mojim slovám, ako vašej Matky. Mnohí ma urážajú hroznými hriechmi a urážlivými slovami , pochybujú o mojich správach, zosmiešňujú ich, čím vedú mnoho mojich detí z cesty prady. Ak moje slová – ktoré hovorím s toľkou láskou a obavami – nie sú pravdivé; sú pravdivé ich slová hrozne vyrieknuté, bez lásky a plné nenávisti?

Modli sa, veľmi sa modli, nevďačné ľudstvo, pretože strašné bolesti na teba padnú a veľmi ťa pritlačia, takže budeš nariekať horké slzy, že si zostalo hluché môjmu materinskému hlasu.

Bezcitní, krutí a barbarskí ľudia napadnú Svätú Cirkev a Rím bude úplne zničený. Taliansko bude piť trpký pohár bolesti pretože tak veľmi hrešilo, no nielen ono; mnoho iných národov bude taktiež zničených kvôli nedostatku ich viery a úcte k svätým dielam Božím.

Som smutná, syn môj, pretože som hovorila, volala som vás k Bohu a nebola som vypočutá. Dávala som vám toľko lásky, toľko znamení, toľko milostí, toľko požehnaní a napriek tomu ste ma odmietali a urážali. Boh nie je šťastný!… Uzmierte si Jeho spravodlivosť tak rýchlo, ako môžete, pretože budete niesť strašným spôsobom váhu Jeho mocnej ruky a Jeho spravodlivosti.

Žehnám vás a udeľujem vám svoj pokoj;  v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého,

Amen!

 

Súvisiace:

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2020/05/30/proroctvo-edsona-glaubera-o-troch-7-rocnych-obdobiach/

https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2016/01/23/bude-za-frantiska-i-zniceny-rim-tak-ako-to-predpoveda-proroctvo-sv-malachiasa/

 

+ + +

 

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť (či dokonca zakryť) nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 

Aj preto tu tieto jeho minimálne zaujímavé (ak nie rovnou aktuálne) proroctvá uvádzam.

 

 

 


Spread the love