Spread the love

 

Písmo nás varuje, že druhá záplava bude horšia, ako tá, ktorú zažil Noe. Nebude to voda, ale oheň.

Michael O’Brien: „Otec Eliáš: Apokalypsa“

 

A to isté slovo udržiava terajšie nebo i zem a zachováva pre oheň, keď príde deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.

2 Pt 3:7

 

 

Ježiš Kristus Luise

Moja drahá dcéra, Luisa, chcem, aby si spoznala Poriadok Mojej Prozreteľnosti. Každých dvetisíc rokov OBNOVUJEM svet. Po prvých dvetisíc rokoch som ho OBNOVIL Potopou (sveta); po druhých dvetisíc rokoch som ho OBNOVIL Mojím príchodom na Zem, keď som ukázal Svoju ľudskú prirodzenosť z ktorej, ako z množstva štrbín, svieti navonok Moja Božská prirodzenosť. Dobrí (ľudia) a svätci nasledujúcich dvetisíc rokov žili z Ovocia Mojej Ľudskej prirodzenosti a po kvapkách sa tešili Mojej Božskosti.

Teraz sme pred tretím dvojtisícročím a (vedz, že) bude TRETIE OBNOVENIE; na Zemi bude vykonaná očista a veľká časť súčasnej generácie bude zničená; (potom) budem ešte Štedrejší ku (Svojim) stvoreniam a dokončím OBNOVU zjavením, čo Moje Božstvo vykonalo v medziach Môjho Človečenstva, ako Moja Božská Vôľa pracovala s Mojou ľudskou vôľou, ako vo Mne zostalo všetko prepojené, ako som učinil a znovu učinil všetko a ako každá myšlienka každého stvorenia bola Mnou prerobená a zapečatená Mojou Božskou Vôľou.

Book of Heaven: V12 – 1.29.19

Súvisiace: https://mpgavlak.blog.pravda.sk/2015/10/24/3-svetova-vojna-v-proroctvach-3-vitaz-od-zapadu/   

 

+ + +

 

Luisa Piccarreta (1865 – 1947) je dodnes uznávaná talianska vizionárka ktorú si napríklad taký sv. Padre Pio zvlášť ctil.

Slúžila v Ráde sv. Dominika. Už od 9 rokov sa jej zjavoval Ježiš Kristus. To, čo jej hovoril, opísala v spisoch s názvom „Nebeská kniha“ (angl. „Book of Heaven“).

V roku 1994 otvoril arcibiskup oblasti, kde žila, proces jej beatifikácie a v roku 2007 jej Vatikánska „Kongregácia pre kauzy svätých“ (ktorá má na starosti proces vedúci k svätorečeniu) udelila titul „Služobníčka Božia.“

Je tiež známa proroctvom ktorým varovala Mussoliniho, aby sa nenechal zvábiť Hitlerovou ponukou na „rýchlu a výnosnú vojnu.“ Mussoliniho sestre povedala, že ak zostane Duce neutrálny, stane sa uznávaným vládcom Talianska; no ak pôjde do vojny, zahynie biednou smrťou (Mussoliniho zabili talianski partizáni v roku 1945 a jeho telo následne zavesili na milánsku čerpaciu stanicu, kde do neho bil rozzúrený dav).


Spread the love