Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. septembra 2019

Drahé deti, choďte vpred v obrane pravdy. Môj Ježiš vás potrebuje. Buďte odvážni a neste všade svedectvo, že ste od Pána.  Skutoční veriaci nikdy neustúpia. (Avšak) tí, ktorí kráčajú v objatí polopravdy, padnú. Ja som vaša Matka a trpím pre to, čo k vám prichádza. Dajte mi svoje ruky a Ja vás vždy povediem k pravde. Tí, ktorí počúvajú moje Volania, nebudú nikdy oklamaní. Buďte pozorní. Modlite sa. Prijmite Evanjelium môjho Ježiša a ohlasujte všetkým Moje Volania. Po všetkom súžení príde pre spravodlivých Božie Víťazstvo. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love