Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 6. augusta 2020

Drahé deti, vy ste Pánovi a len Jeho by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Len keď sa odvrátite od sveta, budete veľkí vo viere. Nech váš život rozpráva o Pánovi viac, ako vaše slová. Žijete v časoch veľkého duchovného zmätku. Mnoho horlivcov za vieru ustúpi. Nastane veľké prenasledovanie tých, ktorí milujú a bránia pravdu. Modlite sa na kolenách. Posilňujte sa počúvaním a žitím Evanjelia. Oddajte sa čo najlepšie misii, ktorou vás Pán poveril. Nezabúdajte: vo všetkom (majte) Boha na prvom mieste. Nedávajte to, čo vy chcete, nad Božiu Vôľu. Choďte vpred po ceste, ktorú vám Ja ukazujem. Toto je správa ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

+ + +

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love