Spread the love

Drevený kríž z Notre Dame de Paris

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 14. júla 2008

Drahí synovia a dcéry, žite v slobode skutočných synov Božích  a nedovoľte diablovi, aby vás zotročil. Patríte Pánovi a len Jeho by ste mali nasledovať a slúžiť Mu. Zmeňte svoje životy. Utečte od hriechu a navráťte sa k Tomu, ktorý je vašou jedinou Cestou, Pravdou a Životom. Prišla som, aby som vás viedla k Môjmu Ježišovi.

Nebojte sa. Ani v súženiach nestrácajte hlavu. Víťazstvo bude patriť Pánovi. Svetlo, ktoré osvieti a učiní Cirkev víťaznou, príde zo svätostánku. Za prítomnosti mnohých ľudí sa udeje veľký zázrak a Triumf Boha. Neustupujte. Boh má všetko pod kontrolou. Cirkev si prejde kalváriou, ale (nakoniec) víťazne povstane. Vpred s radosťou! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love