Spread the love

„Rytieri Našej Pani“

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 14. januára 2021

Drahé deti, radujte sa v Pánovi, pretože vás miluje. Čo On prichystal pres spravodlivých, to ľudské oči nikdy nevideli. Odvráťte sa od sveta a vyhľadávajte veci Nebeské. O svoj duchovný život sa starajte a neviažte sa k materiálnym veciam. Nič, čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Boh sa ponáhľa a očakáva vás s otvorenou náručou. Žiadam vás, aby ste zachovávali horieť plameň svojej viery. Prijmite Moje napomínania a vo všetko buďte ako Ježiš.

Nepriatelia sa pokúsia udusiť svetlo Pravdy v srdciach Mojich úbohých detí, ale spravodliví zostanú na ceste, ktorú im ukazujem; neopustia učenie pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Skrze týchto Mne oddaných príde definitívny Triumf Môjho Nepoškvrneného Srdca. Vpred bez strachu! Vždy budem s vami. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love