Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 4. marca 2021

Drahé deti, cesta ku svätosti bude plná prekážok, ale nebuďte ustarostené. Môj Ježiš kráča s vami. Dôverujte v Neho a budete víťazní. Niet víťazstva bez kríža. Starajte sa o svoj duchovný život. Čiňte pokánie a stretávajte sa s Pánom v sviatosti Zmierenia. Nevybočujte od Pravdy. Vyhľadávajte Môjho Ježiša v Eucharistii, pretože len tak môžete niesť váhu skúšok, ktoré čoskoro prídu.

Všetko, čo som vám v minulosti oznámila, sa stane. Modlite sa. Keď sa bude zdať všetko stratené, Pán vám príde pomôcť. Zotrie všetky vaše slzy. Pevne zostávajte na ceste, ktorú vám ukazujem. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love