Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 25. februára 2021

Drahé deti, Môj Ježiš je prítomný v Eucharistii v Tele, Krvi, Duši aj Božstvu. Toto je nespochybniteľná Pravda. Buďte pozorní. Pravda Môjho Ježiša je večná Pravda. Diabol bude konať, aby vás odviedol od (tejto) Pravdy. Dogmami bude opovrhované a Pravda bude prítomná len v niekoľkých srdciach. Buďte Pánovi!

Miluje vás a očakáva vás s otvorenou náručou. Nebojte sa! Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem po ceste dobra a svätosti. Vpred v obrane pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Pred niekoľkými týždňami som mala v nedeľu na omši víziu: videla som bochník chleba rozlomený na dve časti. Jedna polovica vyzeralal dobre a chutne. Druhá sa ihneď premenila na prach a bola odviata preč.  

-AmyP, komentár pod článkom na ncregister.com-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love