Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 20. augusta 2019

Drahé deti, posvätné Zákony budú odmietané a v Dome Božom bude veľké znesvätenie. Nedostatok zápalu u zlých pastierov spôsobí veľký zmätok a rozdelenie. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Milujte a bráňte Pravdu.  Každému povedzete, že Boh sa ponáhľa a že toto je príležitosť pre veľký návrat. Neustupujte! Na kolenách sa modlite. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a Eucharistii. Ničomu nedovoľte, aby vás odviedlo z cesty Pravdy. Vpred bez strachu! Milujem vás a vždy budem po vašom boku. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love