Spread the love

Vojnová zástava budúceho Veľkého francúzskeho kráľa, ktorý má zachrániť katolícku vieru pred jej úplným zničením

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 17. apríla 2018

Drahé deti, verte v Moc Božiu a nevypočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Cesta (k) svätosti je plná prekážok, ale tí, ktorí po nej cestujú popri Pánovi dosiahnu Víťazstvo. Žijete v časoch súžení. Na Zemi uvidíte hrôzy. Na kolenách sa modlievajte. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím kvôli tomu, čo na vás prichádza. Pre veriacich bude budúcnosť bolestivá.

Bude veľká vojna a len silou modlitby a vernosťou Evanjeliu budete schopní premôcť nepriateľov. Otvorte svoje srdcia a prijmite Pánovu Vôľu pre vaše životy. Nemajte strach. Ľudstvo bude utrpením očistené, ale pre spravodlivých príde víťazstvo. Vpred! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Mala som ďalšiu víziu Veľkého súženia. Videla som tiež bitku. Nepriatelia boli ďaleko početnejší, ale malá armáda verných zdolala celé rady nepriateľských vojakov. Počas bitky stála Presvätá Panna na (neďalekom) kopci oblečená v brnení. Bola to strašná vojna. Prežilo len málo bojovníkov za spravodlivú vec, ale víťazstvo bolo ich.

-bl. Anna Katarína Emmerichová-

 + + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love