Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 2. októbra 2021

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás volala k úprimnému pokániu. Zmierte sa s Bohom. Vzdiaľte sa zo sveta a verne slúžte Pánovi. Žijete v dobe, ktorá je horšia ako doba potopy a nadišiel čas vášho návratu. Nezakladajte ruky. Vráťte sa k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Kráčate k bolestivej budúcnosti. Boží nepriatelia budú konať proti mužom a ženám viery. Mnoho zasvätených sa zo strachu stiahne a bolesť pre vás bude veľká. Na Zemi ešte uvidíte hrôzy. Neklesajte ale na duchu, pretože budem po vašom boku. Zohnite kolená v modlitbe. Iba silou modlitby dokážete uniesť váhu budúcich skúšok. Hľadajte silu v Eucharistii a zvíťazíte. Vpred v obrane pravdy! Budem prosiť môjho Ježiša za vás. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 3. októbra 2021

Drahé deti, Môj Ježiš ma poslal k vám, aby som vás vyzvala k obráteniu. Poslúchnite túto moju výzvu. Neprichádzam z neba, aby som vás nútila, ale hovorte všetkým, že Boh sa ponáhľa a že toto je čas milosti. Nestrácajte vašu nádej. Dôverujte Ježišovi. On je váš Veľký Priateľ a nikdy vás neopustí. Vzdiaľte sa od všetkého zla a verne slúžte Pánovi. Ľudstvo sa stalo duchovne chudobným, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa. Vráťte sa. Môj Pán vás očakáva s otvorenou náručou. Kráčate k budúcnosti veľkých skúšok a len málo bude tých, ktorí zostanú pevní vo viere. Starajte sa o svoj duchovný život. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Prijmite Evanjelium a buďte verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám povedala, že ste každý jeden milovaný Otcom, v Synovi, skrze Ducha Svätého. Naplňte sa Pánovou láskou. Nebuďte nostalgickí za vašou hriešnou minulosťou. Vaším cieľom je Nebo. Necúvajte. Vpred po ceste, ktorú som vám počas týchto rokov ukazovala. Dajte mi vaše ruky. Vezmem vás k tomu, ktorý je vašim jediným a pravým Spasiteľom. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 


Spread the love