Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 28. septembra 1882

Sv. Michal Archanjel

Veľmi krátka úľava bude nasledovať po tomto počiatočnom vstupe k zlu, ktoré bude totálne, zvlášť v Centre (Paríži) a jeho priľahlých oblastiach. 24. mája sa medzi ľuďmi, ktorí samých seba nazvú „víťazmi“ a „povznesenými vo vede“ (zjaví) jas, ktorý zatrasie tým Veľkým mestom, kde krv tak často červenala dlažbu a tento podnet ich neupokojí (nukleárny výbuch?).

Druhá a ešte zúrivejšia kríza začne a skončí v priebehu 45 dní. Francúzsko bude napadnuté (nepriateľskými vojskami) až po diecézu, kde začína Bretónsko. Najmocnejšia armáda dopadne na Orléans a obsadí územia krajiny, ktoré nemôžem obmedziť. S jediným úderom dosiahnu až na predmestie toho Veľkého mesta (Paríža). Tam sa však dostanú iba v polovici krízy.“

Z denníčka Marie-Julie, 5. septembra 1882

Najžiarivejšia chvíľa nastane, keď sa predstavitelia kresťanov, ktorí boli rozptýlení zubami tigrov, vrátia po strašných cestách pre ten slávnostný deň. Medzi služobníkmi Pánovými, priateľmi kráľa (Henriho), som videla iba štyroch biskupov.

Dnes je vo Francúzsku približne 100 biskupov (!). M.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love