Spread the love

Znie to ako nepodarený vtip, ale nemecká Synodálna cesta (Synodaler Weg) bude naozaj diskutovať o otázke, či sú kňazi ešte potrební, resp. či sú potrební v takej forme ako dnes.

Synodálne zhromaždenie, ktoré je rozhodovacím orgánom nemeckej synody, v piatok 1. októbra iniciovalo diskusiu o dokumente pod názvom Priesterliche Existenz heute, teda Kňazská existencia dnes, ktorému sa v tejto fáze bude venovať pracovná komisia…

Celý článok “Nemecká Synodálna cesta diskutuje o tom, či sú v katolíckej Cirkvi potrební kňazi“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love