Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. októbra 2019

Drahé deti, neodmietajte Milosti, ktoré vám Pán ponúka. Prišla som z Neba, aby som vám pomohla, ale vy máte slobodu. Žiadam vás, aby ste vo všetkom činili Vôľu Pánovu. Oddeľte sa od sveta a Pánovi slúžte s oddanosťou. Nezabúdajte: od toho, komu bolo mnoho dané, veľa sa bude požadovať. Na kolenách sa modlite.

Ťažké časy prídu a iba tí, ktorí zostávajú verní Evanjeliu Môjho Ježiša a pravému magistériu (učeniu) Jeho Cirkvi, budú zachránení. Diablov dym spôsobí veľkú duchovnú slepotu u mnohých Mojich úbohých detí. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Rýchlo sa obráťte! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love