Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. júla 2019

Drahé deti, žiadam vás aby ste udržiavali horieť plameň vašej viery. Kráčate v ústrety budúcnosti veľkých súžení. Zmätok bude všadeprítomný a mnohé vysvätené osoby (kňazi) budú kráčať ako slepí ľudia vedúci iných slepých ľudí. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Odvahu. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Vy ste Pánovi a musíte nasledovať a slúžiť len Jemu. Každého jedného z vás poznám po mene a budem sa za vás prihovárať u Svojho Ježiša. Nezabúdajte: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; vo vašom srdci láska k Pravde.

Buďte verní Ježišovi. Prijímajte učenia pravého magistéria Jeho Cirkvi. Cirkev Môjho Ježiša bude po všetkých súženiach víťazná. Počúvajte Ma. Milujem vás a vždy budem po vašom boku. Buďte pokorných srdcí, lebo to je jediným spôsobom ako vám budem môcť pomôcť a viesť vás k tomu, ktorý jediný je Cesta, Pravda a Život. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love