Spread the love

 

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 1. Februára 2021

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj. Moje deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás požiadala o modlitbu pre Mojich synov, ktorí sú kňazmi a za Svätú Cirkev. Bez kňazov nemôžete dostávať požehnania, milosti a svetlo, ktoré si Môj Syn Ježiš želá dať vám v Najsvätejšej sviatosti. Bez kňazov nemôžete dostávať silu bojovať proti útokom a nástrahám zlých duchov, ktorí sa každý deň snažia udržať vás od svätej cesty Pánovej.

Modlite sa za Mojich synov, ktorí sú kňazmi a buďte s nimi zjednotení vašimi modlitbami, obetou a pokáním, a moc dobrej vôle bude triumfovať nad všetkým zlom, ktoré dnes existuje na povrchu zemskom. Môj Syn je s vami a Ja som s vami spolu s Jozefom, Mojim manželom, a my, svätá rodina, vás nikdy neopustíme, ani vás na chvíľu nenecháme samých. Prijmite Môj pokoj a materské požehnanie: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Mno… tak už vieme, prečo chce „III. vatikánsky koncil“ zrušiť kňazstvo. M. 

 

+ + +

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021


Spread the love