Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 5. októbra 2021

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám ponúkla svoju lásku. Otvorte svoje srdcia a prijmite evanjelium môjho Ježiša. Hľadajte jeho milosrdenstvo prostredníctvom svätej spovede. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vaše úprimné a odvážne Áno. Kajajte sa a vráťte sa k Tomu, ktorý je vašim jediným a pravým Spasiteľom. Vzdiaľte sa zo sveta a budete veľkí vo viere. Nedovoľte, aby vás diabol zviedol z cesty, ktorú som vám ukázala. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte s Ježišom. Konanie zlých pastierov spôsobí Cirkvi môjho Ježiša veľké škody, ale neustupujte. Ticho spravodlivých posilňuje Božích nepriateľov. Milujte a bráňte pravdu. Pravda je vaša veľká obranná zbraň. Vpred bez strachu! Po všetkých súženiach príde pre spravodlivých Božie víťazstvo. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love