Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 19. februára 2013

Drahé deti, odvahu. Neustupujte. Nič nie je stratené. Svoju dôveru vložte do  Ježiša. On má nad všetkým kontrolu. Nepriatelia zasejú zmätok, ale víťazstvo bude patriť Ježišovi. Majte odvahu a nie znechutenie. Božie plány nebudú ľuďmi nikdy zničené. Tí, vybraní Bohom, vedia, že cesta kalvárie je bolestivá, ale rovnako tak vedia, že po bolesti príde Víťazstvo. Žiadam vás, aby ste sa naďalej modlievali. Len mocou modlitby môže všetko (napokon) dopadnúť dobre. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza.

Nestrácajte nádej. Zajtrajšok bude pre mužov a ženy viery lepší. Ježiš Svoju Cirkev neopustí. Sústreďte sa na to, čo vám rozprávam. Budem u Svojho Ježiša za vás prosiť. Otvorte svoje srdcia a poslušne prijmite Moje žiadosti. Nechcem vás zaväzovať, ale čo vám rozprávam musíte brať vážne. Vpred bez strachu!  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love