Spread the love

(Z vlastnej dieľničky)

 

Uzdravoval ťažko chorých,

Ba naboso kráčal aj po mori!

Mŕtve dievča opäť vzbudil

Kupcov z chrámu však vypudil.

 

Bol On predsa Božím Synom

V Kafarnaume premenil vodu na víno.

 

Učeníkov On si vybral,

Aj istého Judáša z ľútosti k nim pribral.

Sprevádzali Ho kam išiel,

Veci videli, aké nikto pred nimi nevidel.

 

Raz im povedal niečo zvláštne: že umrie,

No že po jeho smrti príde

Zmŕtvychvstanie.

Lež Peter povedal, že neumrie, že to sa nestane,

Že on na Jeho obranu rýchlo povstane.

 

Mal s nimi ešte jednu poslednú večeru:

I tam sa so svojimi učeníkmi rozlúčil náš Pán

Hoc tí ho chceli nasledovať aj naďalej,

Však Judáš, ten mal iný plán.

 

V hlbokej noci, keď náš Pán veľmi trpel

Ho Judáš zradil mrzko.

Vojakom dal znamenie zradcovským bozkom.

Tí Ježiša odviedli k veľkňazovi Kajfášovi

A ten Ho zas poslal k pontskému Pilátovi.

 

Pilát Ho dal zbičovať; I tak Náš Pán

Dostal korbáčom množstvo rán.

Aj korunu z tŕnia Mu vojaci spravili

Aby Krista Pána ešte väčšmi gniavili.

 

Následne sa Pilát židovského ľudu spýtal:

„Mám vám prepustiť vášho kráľa?“

Ale Židia kričali:

„My nemáme kráľa, lež cisára!“

 

A: „UKRIŽUJ!“

 

A tak teda Ježišovi na plecia ťažký kríž dali

Ulicami Jeruzalem až na Golgotu Nášho Pána hnali.

S bičmi v rukách

Nadávkami na perách

 

Na Golgotu Ho, úbohého, hnali.

Kým jeho učeníci – všetci až na Jána –

kamsi zutekali.

 

Tri krát padol, tri krát vstal

   Kalich Svojho Otca však nikdy neodňal.

Veronika mu rany zotrela ako tam tak stál

A na jej šatku odtlačila sa Božia Tvár.

 

Aj Matku Svoju stretol, a bol to pohľad smutný;

Bol úplne opustený,

Zostal pri ňom len Ján a tri ženy.

 

A potom nášho Pána na kríž pribili!

O jeho odev los si hodili.

Na dreve kríža teda visel

A všetci sa pýtali:

„Aký to malo celé vlastne zmysel?“

 

„Spomeň si na mňa,“ lotor Ho žiadal.

Aj ten na svojom kríži veľmi strádal.

„Ešte dnes budeš so mnou v Raji,“

Odvetil mu Pán so silami na pokraji.

 

 „Prečo si ma opustil, Otče?“

Náš Pán naposledy zvolal.

A hneď na to mu hlava ovisla –

Stvoriteľ sveta práve skonal.

I zem sa triasla a nastala hrozivá tma,

Chrámová opona sa v tom roztrhla!

 

A po tomto strašnom besu

Nastalo ticho desu…

 

Však Zázrak mal čoskoro prísť,

Bo Ježiš mal zo svojho hrobu vyjsť.

A On skutočne z mŕtvych vstal!

Presne ako povedal.

 

Najprv ženám a potom učeníkom sa zjavil.

Ešte štyridsať dní na tomto svete

S nimi strávil.

A potom na Nebesia vstúpil.

Že raz sa vráti, to nám sľúbil.


Spread the love