Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie Jahenny, 11. júla 1878

Sv. Ján z kríža:

„Bez kríža a bez súženia sa nemôžeme spoliehať na večné šťastie, pretože šťastie je v bolesti, v utrpení, v Kríži, v prenasledovaní vo svete. Kríž je cennou knihou, ale len nemnohí vedia, ak (ju) čítať.

Je to istým znakom, že nás Boh miluje, keď nás necháva trpieť na Zemi. Ten, ktorý netrpí, nie je skutočným priateľom Boha. Pán nás prijíma do Svojej milosti, vďaka Mu. Pamätaj si, že keď pociťujeme bolesť v živote, zakúšame (tiež) Jeho milosť. Keď Pán začína dielo, v ktorom chce, aby vynikla jeho milosť, obklopí ho perzekúciami, krížom, odmietnutím, všetkými (druhmi) trestov.  Toto je skutočný pôvab Božieho prstu. Je nevyhnutné, aby ten, kto je v priateľstve s Bohom, bol otestovaný, aby bola jeho duša vo všetkom očistená.

Najprv musíme vytrvať v pokore, poslušnosti, podriadenosti, láske, ktorá hovorí Božskému Ježišovi: „dávam ti vopred všetko, čo sa (mi) stane – tresty, kríže, lásky aj radosť.“ Toto je jediný spôsob ako nenahnevať Boha, pretože všetko Mu bývalo ponúknuté vopred…“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love