Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. apríla 2021

Drahé deti, odvahu! Nie ste samé. Otcovo večné slovo, ktoré sa stalo človekom je veľmi blízko vás. Boží služobníci vysvätení pre veľké poslanie prostredníctvom svojich rúk pomazaných Milosrdenstvom môjho Ježiša vám prinášajú Môjho Syna Ježiša v tele, krvi, duši a božstve v Eucharistii. Radujte sa v Pánovi. Môj Ježiš vás miluje. Milujte (aj) vy Jeho. Dáva vám skvelú potravu bez ktorej nemôžete rásť vo svojom duchovnom živote. Ceňte si Eucharistiu. Milujte a modlite sa za kňazov.

Nepriateľov plán je odviesť vás od Pravdy a urobiť vás ľahostajnými voči prítomnosti Môjho Ježiša v Eucharistii. Buďte pozorní. Vo všetkom, (nech je) Boh na prvom mieste. Vpred! Môj Ježiš vás očakáva v Eucharistii s nesmiernu láskou. Vaše Víťazstvo je v Eucharistii. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love