Spread the love

Panna Mária Pedrovi, 23. marca 2023

Drahé deti, len mocou modlitby môžete zdolať prekážky, ktoré na vás prídu. Niet víťazstva bez kríža. Povzbudzujte sa navzájom a vo všetkom buďte ako Ježiš. Prijmite Moje volania, pretože túžim vás priviesť k Tomu, ktorý jediný je pravý Spasiteľ. Žiadam vás udržiavať plameň viery. Diablov dym sa rozšíri všade spôsobujúc duchovnú temnotu v mnohých srdciach.

Tí, ktorí zostanú vení Môjmu Ježišovi budú mať vždy Jeho ochranu. Pristúpte ku spovedi a vyhľadávajte milosť Môjho Ježiša. Neodmietajte milosť, ktorú vám pán ponúka. Odvahu! Nebo bude vašou odmenou za všetko dobro, ktoré spravíte v tomto živote. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen


Spread the love