Spread the love

 

Z denníčka sestry Natálie

Raz som bola ustarostená, keď som videla Ježiša ako žobráka, tak som sa Ho skormútene spýtala:

– Môj drahý Ježišu, kde si bol?

– Šiel som navštíviť svojich kňazov – odvetil.

– Čo si od nich chcel?

– Požadoval som duše.

– Získal si nejakú?

– Nie, žiadnu.

– A prečo?

Pretože sa viac zaujímajú o seba samých, než o spásu duší. Mali by neúnavne pracovať na spáse duší, mali by zapierať seba samých a zanechať všetky druhy rozptýlení, ale oni tak nečinia, aj keď som sa za nich modlil na kríži: „Otče, do Tvojich rúk porúčam ich duše, aby ani jedna nebola stratená.“ Dcéra Moja, prosím, modli sa za nich vo dne, v noci. Každú obetu učiň za Mojich kňazov, aby ich ruky neboli v súdny deň prázdne, ako som ich našiel teraz.

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.


Spread the love