Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 16. augusta 2022

Drahé deti, vzdiaľte sa zo sveta a žite obrátení smerom k Raju, jedine pre ktorý ste boli stvorení. Modlite sa. Len silou modlitby dokážete zniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Toto je vhodný čas na vaše obrátenie. Môj Pán vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Vážte si Božie poklady, ktoré sú vo vás. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Kráčate do budúcnosti, kedy mnohí budú hľadať to, čo je ľahké.

Bude ponúkaná široká brána a mnoho duší bude zatratených. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love