Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26. októbra 2008

Drahí synovia a dcéry, milujte Pravdu a hľadajte byť vo všetkom ako Ježiš. Buďte verní Ježišovi. Buďte verní Cirkvi. Keď sa skončí všetka perzekúcia, Cirkev Môjho Ježiša okúsi veľké víťazstvo. Len Cirkev založená Kristom zachráni mužov a ženy verných Kristovi. Spásu môžete získať jedine skrze jednu pravú Cirkev Môjho Ježiša.

Nepriatelia sa pokúsia zničiť Cirkev. Dosiahnú veľké veci, avšak nemôžu poraziť tých, ktorí skutočne milujú Pravdu. Vo veľkom a poslednom prenasledovaní Cirkvi budú nepriatelia zaskočení. Kristus príde na obranu svojej Cirkvi. Nevybočujte z cesty, ktorú vám ukazujem. Buďte spravodliví. Modlite sa. Mojim volaniam môžete porozumieť iba skrze modlitbu. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen

PS: Pápež by mal zasvätiť Rusko

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love