Spread the love

 

Uprostred jedného exorcizmu vyšlo z úst posadnutej osoby: „Prestaň hovoriť to meno!“ Hovorili sme sväté meno Ježišovo a démonov to skutočne rozčuľovalo. Nenávideli počúvať ho. Uvedomiac si teda, že to nenávidia, znova a znova sme hovorili: „Ježiš, Ježiš, Ježiš“.

Meno Ježiš je sväté. Nikdy by nemalo byť používané nadarmo, alebo ako nadávka. To by bolo, akoby sme hodili niečo svätého do blata. „Na meno Ježiš sa zohne každé koleno v nebi, na zemi, aj v podsvetí“ (Filipanom 2:10). Často citujem túto pasáž uprostred exorcizmov a zvlášť dávam výraz na pojem „v podsvetí“. Ešte aj v pekle je meno Ježiš nadovšetko mocné a každé koleno tam musí pokľaknúť.

Na zemi má meno Ježiš moc vyháňať démonov. Ako hovorí exorcistický rítus: „In nomine Dominin ostri Iesu Christi eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei,“ čo znamená „V mene nášho Pána Ježiša Krista: buď vypudený a vyjdi z tohto Božieho stvorenia.“

Koľko veľa svätých zomrelo s menom Ježiš na svojich perách! Ale pre démonov je Jeho meno mučením, alebo, lepšie povedané, čistým peklom.

+++

Otec Stephen J. Rossetti je exorcista z Washingtonskej arcidiecézy, prednášajúceho na Catholic University of America, ktorý píše krátke zápisky o svojich osobných skúsenostiach s exorcizmom, démonmi, čarodejnicami a posadnutými . Nedávno mu vyšla aj kniha, kde mnohé tieto svedectvá taktiež popisuje.


Spread the love