Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. júna 2021

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a viem, čo na vás prichádzať. Na kolenách sa modlievajte. Falošná Cirkev s Novým poriadkom udusí Pravdu. Nepriateľov plán je vzdialiť najväčšie množstvá Mojich úbohých detí od poznania Pravdy. Buďte v strehu. Ohlasujte Pravdu Môjho Ježiša všetkým Mojim úbohým deťom. Ak niet poznania Pravdy, prichádza duchovná slepota. Ľudstvo bude kontrolované, ale tí, ktorí sú z Pána, budú ochránení. Silu vyhľadávajte v modlitbe a Eucharistii. Niet Víťazstva bez Kríža. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love