Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 9. júla 2022

Drahé deti, vy ste dôležité pre uskutočnenie mojich plánov. Neschádzajte z cesty pravdy. Toto sú najťažšie časy pre ľudstvo. V modlitbe pokrčte kolená. Ľudstvo kráča opačným smerom ako je pravda a moje úbohé deti kráčajú ako slepí, ktorí vedú iných slepých. Vzdiaľte sa zo sveta a verne slúžte Pánovi. Poznám každého z vás po mene a prosím vás, aby ste udržiavali zapalený plameň vašej viery. Choďte do spovednice a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša. Nezabudnite: nebo musí byť vaším cieľom. Kráčajte k bolestivej budúcnosti. Veľká loď bude otrasená a mnohí zomrú. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Odvahu! Milujem vás a vždy budem s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love