Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 12. júla 2022

Milé deti, nedovoľte, aby vám diabol ukradol pokoj. Patríte Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a Jemu slúžiť. Prosím vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Kráčate k budúcnosti veľkých skúšok a len tí, ktorí sa modlia, unesú ťarchu kríža. Odvahu! Dajte mi svoje ruky a povediem vás k môjmu Synovi Ježišovi. Veľká kríza viery vzdiali moje úbohé deti od cesty pravdy. Neustupujte. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní Ježišovi a pravému Učiteľskému úradu Jeho Cirkvi. Milujem vás a chcem vás vidieť šťastných už tu na Zemi a neskôr so mnou v nebi. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love