Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 17. júla 2022

Drahé deti, semeno zla sa rozšíri všade, ale vy môžete zabrániť konaniu nepriateľov pravdou, ktorú učil môj Syn Ježiš a hlása Jeho pravá Cirkev. Modlite sa. Hľadajte silu v evanjeliu a v Eucharistii. Nenechajte nepriateľov zvíťaziť. Vy ste dôležití pre realizáciu mojich plánov. Dajte zo seba to najlepšie a budete štedro odmenení. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Buďte poslušní a počúvajte ma.

Máte slobodu, ale nedovoľte, aby vás vaša sloboda odviedla z cesty spásy. Pokračujte po ceste, ktorú som vám ukázala. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love