Spread the love

 

Dejiny našej viery sú plné mimoriadne zaujímavých ba až hrdinských udalostí, o ktorých sme často nikdy ani len nepočuli. Medzi podobné prípady môže patriť aj tzv. Šimabarská vzbura – niekedy označovaná aj ako „posledná vojna samurajského obdobia“. Do istej miery išlo o odvážne povstanie japonskej kresťanskej komunity, ktorej cieľom bolo zachrániť kresťanstvo v Japonsku, aj keď povstalci neboli výhradne kresťania a nie všetky dôvody boli náboženské. V každom prípade však ide o vskutku nezvyčajnú epizódu tak japonských dejín, ako aj dejín kresťanstva.

Kresťanstvo v Japonsku

Portugalci sa v roku 1540 vylodili na ostrove Kjúšú a to bol počiatok kresťanstva v Japonsku. Krajina bola v tej dobe rozdrobená na množstvo menších či väčších územných jednotiek – kniežatstiev, ktoré spravovali miestni lordi – daimjóovia. Keďže sa jezuitom podarilo na kresťanstvo obrátiť niekoľko miestnych daimjóov, kresťanstvo sa začalo v ich krajoch šíriť veľmi rýchlo…

Celý článok „Šimabarská vzbura 1637–38: Veľké katolícke povstanie v Japonsku“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love